офис мрежа
Това което екипа на FIO (filesinoffice) вижда е, нуждата на малкия и среден бизнес, а дори и на големия да разбере, че сървърите не трябва да са под бюро, мазе или до някоя саксия. Сървърите трябва да са на защитено място, което са date центровете. Внимателно подбраните date центрове имат строго контролиран достъп, имат минимум 4 независими токови захранвания и над 15 интернет доставчика. Нуждата от цял един сървър е често срещана при големият бизнес или така нареченият enterprise. В един по-малък бизнес нямате нужда ...
Архив