как да използваме сигурно и безопасно Микроинвест

Всяка една фирма в своята дейност разчита на стабилно софтуерно осигуряване в днешното динамично ежедневие. Грешките и техническите проблеми са нещо немислимо и всяка фирма не би желала да изпада такива ситуации, които да компрометират счетоводната, търговската и складовата дейност.

Софтуерното осигуряване и съпътстващата инфраструктура трябва да осигуряват стабилност и непрекъсваемост при фирмените процеси, управлението и използването на счетоводни и складови данни всеки ден.

Ежедневно една инфраструктура с подходящо софтуерно и хардуерно осигуряване би могла да бъде своебразен интерес за атаки на хакери без значение от причината. Поради това непрекъснато трябва да се осигурява сигурността на счетоводния и складовия софтуер, съпътстващите инфраструктура и данни, които се използват. Освен това е необходимо и да се подсигури сигурен и надежден обмен между различни системи на складови и счетоводни данни както и възможността за тяхната защита и системно архивиране на данните.

Какво е Микроинвест?

Микроинвест е българска фирма, която разработва финансов и счетоводни софтуерни продукти които са ориентирани към малкия и средния бизнес в България.

Продуктите на Микроинвест са добре познати в България и широко се използват от различни фирми и организации за складова дейност, счетоводство, ресторантски бизнес, управление на заведения и различни търговски дейности в страната и чужбина.

Някой от продуктите на Микроинвест са толкова известни и широко използваеми защото те са напълно безплатни като разбира се има и вариант за използване на техните платени версии, когато това е необходимо. Но като цяло един малък и среден бизнес би могъл да разчита само на безплатен продукт от портфолиото на Микроинвест. Това помага на малкия и средния бизнес да намали своите разходи за софтуерно осигуряване, на счетоводна, складова и всякаква друга дейност, която би могла да бъде подпомогната от продуктите на Микроинвест.

Съвременните тенденции

Независимо от развитието на софтуер и хардуера на местно ниво в България и по света една от неприятните тенденции които са наблюдават се по-често това е хакерската атака към различни видове системи или различни видове инфраструктура. Това буквално означава че никой не е застрахован при използването на каквито и да са програмни продукти не само на определена фирма. Освен това няма гаранция затова дали данните след една определена хакерска атака са непокътнати и могат да се използват за в бъдеще. И не на последно място след една хакерска атака не е сигурно какви данни са откраднати и колко.

Сигурност и защита при използването на Микроинвест

Сигурността и защитата при използване на различни софтуерни продукти, както и тези на Микроинвест от една страна се гарантират чрез самия продукт, но от друга страна е много важно и съпътстващата инфраструктура и хардуерно осигуряване при използването им на ежедневна база. А също така, е необходимо потребителя да може да използва програмните продукти на Микроинвест от всяка една точка на света, когато това му е необходимо и да има достъпност отвсякъде без ограничение включително и мобилни устройства по всяко време на денонощието.

Екипът на FilesInOffice е разработил уникално решение с високо ниво на сигурност и защита при използване на продуктите на Микроинвест базирани в среда на операционната система Linux. Също така, в Linux среда нашият екип използва и специфичен набор от специализирани софтуерни инструменти и решения гарантиращи непрекъснабеността на данните тяхната използваемост, сигурност и цялост.

Архивиране на данните

Нашият екип е подсигурил система за архивиране на всеки час с висока плътност и стабилност на всеки създаден бекъп. Няма никакво органичение при брой бекъпи или за определено време. Всеки клиент има непрекъснат достъп до бекъпите за справка и възстановяване на данните, когато това е необходимо.

Оптимизация на разходите с Микроинвест

С нашата услуга не е необходимо клиента да предвижда разходи и инвестиция за софтуер, инфраструктура и специалисти, които да гарантират непрекъсваемост на процесите. Спестява се от липсата на нужда от покупка на допълнителни специализирани устройства за съхранение на данни.

Специализирана денонощна поддръжка

Услугата за ползвателите на Микронвест е гарантирана от денонощна поддръжка от нашите висококвалифицрани специалисти, които са готови да реагират при най-малкия проблем в зависимост от неговия приоритет. Също така, всеки клиент може да разчита на експертите по поддръжката в празнични и почивни дни, когато това е необходимо.

Защо да ни изберете нас, за да използвате Микроинвест сигурно и стабилно?

Нашата услуга, която е насочена към потребителите на Микроинвест е специално разбработена за съвеременните условия и нуждите на бизнеса със следните характеристики:

  • По-добра гарантирана сигурност в Linux среда
  • Достъп до информацията от всяка точка на света
  • Достъп до информацията по всяко време на денонощието
  • Бекъп на информацията на всеки час
  • Липса на покупка на допълнителни устройства за съхранение на данните
  • Денонощна поддръжка
  • Оптимизирани разходи

Може да се обърнете към нашите специалисти за повече информация, въпроси или консултация чрез страницата ни за контакт.

Категория
Етикети

Comments are closed

Архив