изграждане на уебсайт
Уебсайтът дава корпоративна визия на всеки един бизнес и ако правилно е поднесена информацията може да увеличи интереса за съответната услуга или продукт.Уебсайтът е като да отидете на бизнес среща с хубава кола.Добрата визия дава възможност за ответната страна да си представи един успешен човек насреща,но както и уебсайтът, ако визията е добра,но информацията не е добре презентирана, то те нямат стойност....
техническа поддръжка
Техническата поддръжка е услуга, предоставяна от специалисти, която има за цел да подкрепи потребителите на технически продукти или услуги. Тя включва различни видове помощ и поддръжка, като например решаване на проблеми, поддръжка на софтуер и хардуер, инсталиране на софтуерни приложения, настройка на устройства, обучение на потребители и други технически въпроси. Понякога е възможно да се наложи закупуване на допълнителен хардуер или софтуер. Както и консумативи за периферни устройства.
Архив