техническа поддръжка

Техническата поддръжка е услуга, предоставяна от специалисти, която има за цел да подкрепи потребителите на технически продукти или услуги. Тя включва различни видове помощ и поддръжка, като например решаване на проблеми, поддръжка на софтуер и хардуер, инсталиране на софтуерни приложения, настройка на устройства, обучение на потребители и други технически въпроси. Понякога е възможно да се наложи закупуване на допълнителен хардуер или софтуер. Както и консумативи за периферни устройства.

Техническата поддръжка може да бъде предоставяна както на място, така и от разстояние, чрез телефонни обаждания, електронна поща, онлайн чат или други средства за комуникация. Целта й е да осигури непрекъснатост на работата и ефективното използване на техническите продукти или услуги за по-ефективно ежедневие.

Този вид поддръжка е особено важен за бизнесите, които зависят от технологии за своето ежедневно функциониране, но се използва и от индивидуални потребители за поддръжка на технически устройства и софтуер.

В повечето случаи под техническа поддръжка се разбират извършването на определени действия при възникнала проблемна ситуация. Обаче, може да се приеме за регулярна поддръжка и действия по импорт и експорт на данни в дадена система или обмен с външни системи.

Техническата поддръжка може да бъде осъществена по няколко начина:

  1. Спешна поддръжка. Това е аварийна ситуация, която е възникнала инцидентно и не е предвидена. Това може да е свързано с прекъсната комуникация (проблем с Интернет, мрежова комуникация и др.), хардуерни или софтуерни проблеми.
  2. Регулярна поддръжка. Това са действия, които се извършват на определен период от време без значение дали има технически проблеми или всичко е нормално. Обикновено това са неща, които са необходими за извършване без значение от уговорките с клиента. Но, могат да бъдат и такива с допълнително споразумение.
  3. Допълнителна поддръжка. Тук влизат действия, които са специфични за нуждите на самия клиент, които се уточняват, когато е необходимо.

Как се ценообразуват услугите по Техническа поддръжка?

Основните видове за договаряне на техническа поддръжка са няколко според нуждите на клиента.

Абонамент за техническа поддръжка

Тук влизат уговорки при които са уточнени условия за определен период при определена цена.

Възможно е да има една основна сума, която си върви без значение дали има авария или не. Тя е за това да се реагира незабавно до някакво време. Например, до 2 часа или 4 часа. В тази сума влиза и това да се реагира в празнични и почивни дни.

Обикновено при абонаментна поддръжка се реагира с приоритет.

При договорен абонамент може върху твърдата сума да има допълнителни такси на час или да остане само сумата за определен обем от дейности. Или може да има договорено единствено заплащане на час.

Техническа поддръжка на свършена работа

Когато има такава договорка се заплаща определен обем от работа и съпътстващи дейности, които могат да се правят регулярно или инцидентно.

В този вид договорка няма предварително условие за време за реакция през делнични и празнични дни. Реагира се, когато това е възможно без приоритет.

Аварийна техническа поддръжка

При авария се провеждат необходимите действия и мероприятия за договорена сума до решаване на казуса. Отново се реагира, когато това е възможно без приоритет.

В заключение може да се каже, че няма добър или лош избор на начин за техническа поддръжка. Просто, всеки може да избере, това, което смята за нужно. Обаче, тук има една подробност. Ако няма предварително договорени условие за реакция то може да се стигне до ситуация в която няма кой да отстрани проблема.

Обикновено е добре да се предвиди, че може да се наложи своевременна реакция при авария и това да се договори предварително.

За още информация може да разгледате страницата за техническа поддръжка или да се свържете с нашите експерти, които могат да дадат допълнителни подробности.

Етикети

Comments are closed

Архив